xrdadacz@wp.pl

 NA XVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ (21.07.2024r.)                                                                                                                     

 1. Bóg jest prawdziwie Dobrym Pasterzem, który lituje się nad swoim ludem i obdarza go wieloma dobrodziejstwami. Bądźmy wdzięczni za otrzymywane dary i starajmy się do Niego zbliżać i z Nim jednoczyć. Może warto w ten sposób wykorzystać trwający okres wakacji. Nie zapominajmy także o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o  pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach… Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił im w ich trudzie.
 2. W ubiegłą niedzielę na Fundusz Gospodarczy zebraliśmy w Nowej Wsi  2845,70zł a  w Koźmińcu 1582,90zł + 1000zł – indywidualna ofiara. Serdeczne Bóg zapłać.
 3. W sobotę po Mszy św. w Nowej Wsi w Domu Katechetycznym odbędzie się nauka dla rodziców i chrzestnych, którzy zamierzają ochrzcić swoje dziecko w sierpniu.
 4. W przyszłą niedzielę – z racji przypadającego 25. lipca liturgicznego wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, po wszystkich Mszach Świętych pobłogosławię pojazdy mechaniczne i będziemy się modlić o roztropne ich wykorzystywanie.
 5. Również w przyszłą niedzielę w całym Kościele powszechnym będziemy obchodzić Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Kiedy Papież Franciszek w 2021 roku ustanawiał Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, miał na myśli nie tylko przypomnienie i docenienie ich niezastąpionej roli. Chodzi przecież nie tylko o docenienie ich obecności w kościele podczas liturgii i na prywatnej modlitwie. Papież Franciszek, wpisując ten dzień do kalendarza obchodów kościelnych, pragnął podkreślić ich obecność i rolę także w rodzinach oraz lokalnych społecznościach. „Często zapomina się o dziadkach. Nie zapominajmy o  bogactwie stania na straży korzeni” – podkreśla Papież w swoim nauczaniu. W naszej wspólnocie mamy wiele osób w podeszłym wieku, tym bardziej bądźmy zawsze blisko nich i polecajmy ich szczególnej opiece Opatrzności Bożej. 
 6. Trwa rekrutacja kandydatów do kapłaństwa z diecezji kaliskiej, którzy będą przeżywać swoją formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Kandydatów prosimy o kontakt z ks. Waldemarem Graczykiem, wicerektorem ASD: tel. 506 594 149; powolania@diecezja.kalisz.pl.
 7. Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej prowadzi rekrutację na studium teologiczno – katechetyczne na nauczycieli lub osób posiadających tytuł magistra (studia podyplomowe). Ukończenie studium daje kwalifikacje do nauczania religii. Informacje i zgłoszenia pod adresem mailowym instytut@diecezja.kalisz.pl, tel. 501 647 844.
 8. Diecezjalne Studium Organistowskie ogłasza nabór na rok 2024/25 na kierunki: organista i kantor. Szczegółowe informacje: Krzysztof Niegowski tel. 605 069 848 lub krzysztof.niegowski@gmail.com
 9. Stowarzyszenie „Rafael” (producent filmu o św. Józefie pt.: ”Opiekun”) zwraca się z prośbą o wsparcie nowego projektu, jakim jest film ukazujący historię obrony krzyża w szkole we Włoszczowej. Więcej informacji na stronie www.znaksprzeciwu.pl
 10. Bóg zapłać za posprzątanie kościoła. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę uprzejmie proszę w Nowej Wsi rodziny państwa: Maćkowiak, Kościelniak, Krawiec a w Koźmińcu panie: Dorotę i Wiktorię Matuszkiewicz, Faustynę Roszak.
 11. Wszystkich jubilatów i solenizantów otulmy płaszczem serdecznej modlitwy życząc obfitości Bożych darów.