xrdadacz@wp.pl

Kancelaria parafialna

Kancelaria Parafialna

zaprasza od poniedziałku do piątku

bezpośrednio po Mszy św. w Nowej Wsi.

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii:
w kościele w Nowej Wsi – I niedziela i IV sobota miesiąca
w kościele w Koźmińcu – II sobota miesiąca

Chrzest należy zgłosić w Kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Wymagane dokumenty:

– akt urodzenia dziecka;

– świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców (jeśli ślub był poza parafią);

– dane chrzestnych (data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zawód);

– zaświadczenie dla chrzestnych spoza parafii.

Do godności chrzestnych może być dopuszczona ta osoba, która ukończyła szesnaście lat, przyjęła sakrament bierzmowania i jeśli żyje w związku małżeńskim, to jest to związek sakramentalny oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (por. kanon 874 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

***********************************************

Małżeństwo.

Wymagane dokumenty:

– dowód osobisty;

– świadectwo chrztu i bierzmowania (o ile te sakramenty były przyjęte poza parafią);

– świadectwo ukończenia nauki religii (kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego);

– potwierdzenie odbycia kursu przedmałżeńskiego;

– świadectwo o odbytym poradnictwie rodzinnym. Na stronie: https://duszpasterstworodzin.kalisz.pl pod zakładką narzeczeni, znajduje się wykaz Poradni Rodzinnych w naszej diecezji i przez tę stronę narzeczeni mogą umówić się na termin wizyty w poradni; 

– dla małżeństwa konkordatowego dokumenty z USC (są ważne 6 miesięcy);

– dane świadków małżeństwa: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; data, miejsce wydania i numer dowodu osobistego; adres zamieszkania, zawód.

Należy zgłosić się trzy miesiące wcześniej w parafii, w której ma być zawierane małżeństwo (może to być, według prawa kościelnego, parafia narzeczonej lub narzeczonego)-powyższe dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej w czasie zgłaszania chęci zawarcia sakramentu małżeństwa.

Na pierwsze spotkanie (spisanie protokołu) proszę się umówić – najlepiej telefonicznie 505 769 020.

***********************************************

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:

– karta zgonu;

– akt zgonu z USC (do wglądu);

– zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (jeśli były udzielone poza parafią);

– deklaracja dysponenta grobu.