xrdadacz@wp.pl

Gazetka parafialna:

  Pismo  do Użytku Wiernych Parafii  N.M.P. Królowej  Korony  Polskiej  w Nowej Wsi

Ukazuje się od września 2006r. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Zawiera katechezy cykliczne i okolicznościowe, aktualności z życia parafii.

Format gazetki – 12 stron A-4.

Nakład 200 egzemplarzy.