xrdadacz@wp.pl

Wypominki roczne:

Nowa Wieś – sobota

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata,   ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota,                                             ks. Mieczysława Posmyka,  ks. Andrzeja Echausta, ks. Wojciecha Pawelczaka,   ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Józefa, Tadeusza Kaczmarków; Barbarę, Mariannę, Józefa, Jana, Halinę Masłowskich, Stefanię, Jana Klinik; Katarzynę, Antoniego Zdunek, Helenę, Józefa, Tadeusza Sójków, Zbigniewa Kasior; Halinę, Marię, Pelagię, Zygmunta, Józefa, Józefa Reszelów, Jadwigę, Jana Bielarzy, Teresę, Andrzeja  Nawrot, Marię, Stefana Bukowskich, Agnieszkę, Jana Bugzel i ++ z r.; Józefa, Zenona, Helenę, Elżbietę, Kazimierę Szwałek, Marię, Marka, Bogdana Meleszka, Agnieszkę Suchodolska, Jana, Józefa, Juliana, Jadwigę, ks. Piotra Namysł; Jana, Ludwika, Katarzynę Kaczmarków, Stanisława, Franciszka, Katarzynę Zychów, Seweryna Łąkowskiego, Helenę, Wacława Jaśniak, Mieczysława Solibiedę, Franciszka Wałęsę, ++ z r. Tomaszewskich; Katarzynę, Piotra Wałęsów, Anielę, Ignacego Nabzdyków; Jana, Teresę, Zofię, Jana Molskich, Ryszarda Maślaczyka;  Czesławę, Henryka Talarczyk; Henryka Gęstwę, Zofię, Czesława, Władysława Glinkowskich; Ryszarda, Jana, Franciszkę Bączyków, Franciszkę, Władysława Duczmalów; Marię, Władysławę, Jana Kolendów, Stanisława, Tadeusza Kaczmarek, Danutę, Jerzego Kęsy i ++ z r.; Dominika, Jana, Helenę, Jana Siudych, Władysławę, Leona Kujków; Marię, Teodora, Kazimierę, Władysława Stawskich; Marię, Bogdana Bajodek i ++ z r.; Agnieszkę, Marię, Stanisława, Edwarda Tomczak, Irenę, Mariana, Katarzynę, Sylwestra Staniewskich, Agnieszkę, Antoniego Bochna; Helenę, Jana Rybka, Annę, Teodora Kęsych; Jana, Rafała, Jadwigę, Marka, Krzysia Szkudłapskich, Jadwigę, Stanisława Stasików; Marię, Mariannę, Bernarda Pawlik, Agnieszkę, Franciszka Orpel, Kazimierza Włodarczyka; Teresę, Kazimierza, Jana, Franciszkę Czubaków, Mariannę, Ignacego, Jana, Elżbietę, Zygmunta Stańczaków, Remigiusza Błaszczyka, Jacka Wojciechowskiego, Janusza Kurzawę; Franciszkę, Władysława Duczmalów, Ryszarda Bączyka, Henryka Juskowiaka, Agnieszkę, Jana Ulatowskich, Marię, Władysława Baranów, ++ z r. Duczmalów, Wojtkowiaków, Bałów, Ulatowskich, Mariana Skibę; Jadwigę, Jadwigę, Jana, Jana, Zygmunta Bukowskich, Krzysia Szkudłapskiego, Bolesławę, Mariana, Jerzego Góraków; Krzysztofa, Mariana Talarczyk; Stanisława Plutę, Bronisława Matuszkiewicza; Marię, Walentego Wikarych, Genowefę Szpruta, Mariannę, Piotra Marcisz i ++ z r.; Wiktorię, Stanisława, Leona Bożenę, Kazimierę, Jana Droszczów, Romana, Mieczysława, Mariannę, Jana Michalaków, ks. Stanisława Kałążnego; Krzysztofa i Mariana Burda, Walentego Kmiecika; Wiktorię, Franciszka Kozupów, Grażynę Dobrą, Marię, Stanisława Kałmuckich; Marię Semeniuk, Józefę, Alojzego Buła, Helenę Klamecką, Grzegorza Nowakowskiego, Marię Szyszka, Wandę Marcisz  i dusze w czyśćcu cierpiące.

Nowa Wieś – niedziela g. 8,oo

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata,   ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota,                                             ks. Mieczysława Posmyka,  ks. Andrzeja Echausta, ks. Wojciecha Pawelczaka,   ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Wacława Zmyślonego, Zenona Musielińskiego; Juliana, Jadwigę, Jana, Józefa, ks. Piotra Namysłów, Marię, Stanisława, Zygmunta Jankowskich, Reginę, Ignacego Banaszaków; Helenę, Agnieszkę, Piotra Smaków, Leokadię, Katarzynę, Jana Bolesława Orplów, Galinę Stetsyk; Helenę, Mariannę, Władysława Szymczak, Marię, Antoniego Chałupniczak, Damiana Andrzejewskiego, Annę Głód; Jana, Annę, Ludwika, Marię Orpel, Stanisława, Wiktorię Cierniak, Bolesławę Kuczkowską; Katarzynę, Józefa, Stanisława Kęsych, Rafała Kubiaka, Marię, Wojciecha Wachowiak, Iwonę, Leona Marchwiak, Władysławę, Leona Młynarczyk; Stanisławę, Józefa, Paulinę Duczmal, ++ z r. Duczmali, Kaczmarków, Rybackich, Kasprzaków, Pabichów, Boruckich, Chwaliszewskich, Marszałków, Klepackich, Włodka Józkowiaka; Marię, Stefana Bukowskich, Halinę Reszel, Agnieszkę, Jana Bugzelów, Kazimierza, Marię, Bartłomieja Soczewów, Marię, Stanisława Musielińskich; Władysławę, Władysława, Annę, Kazimierza Marszałków, Józefę, Józefa Marciniaków, ++ z r. Marszałków, Marciniaków, Maćkowiaków; Agnieszkę, Stanisława, Stanisława Szwałków, Rozalię, Józefa, Jana, Stanisławę, Henryka, Stanisława Widerów, Ignacego, Irenę Plucińskich, Janusza Giecewicza, Mieczysława Marszałka; Walentego, Władysławę, Tadeusza Półrolniczaków, Walentego, Franciszkę Błażejczyk, Marię, Ignacego Szymczak; Damiana Andrzejewskiego, Annę Głód, Agnieszkę, Jana Drukarczyk i ++ z r.; Andrzeja, Sylwestra Gęstwa, Bożenę, Mariana Figler, Teresę, Edmunda Wróbel; Zofię, Józefa Ogórek, ++ z r. Frąckowiaków i Ogórków; Annę, Adriana, Grzegorza, Stanisławę, Franciszka Poterków;  Jerzego Witka, Katarzynę, Józefa Kęsych, Irenę, Leona Marchwiak, Marię, Wojciecha Wachowiak, Rafała Kubiak a; Stanisławę, Stanisława Grobelnych, ++ z r. Grobelnych, Sochów, Michalskich, Mariannę, Czesława Marków, ++ z r. Marków, Polańskich, Andrzeja Krysia; Cecylię, Jana Lis, Helenę, Jana Rybka; Teresę, Bronisława, Zenona, Mariannę, Stanisława Krzyżaniak, Pelagię, Franciszka Głód,  Mariannę, Serek, Franciszka Szczepaniaka, ++ z r. Lityńskich; Franciszka, Katarzynę Kaczmarków, Franciszka, Marię Roszaków i ++ z r.; Jana, Jana Kaczmarka, Jadwigę, Józefa Mizgalskich, Mariannę, Ludwika, Ludwika Dudów, Annę Marcinek, Macieja Kozupę, Marię, Czesława Świtałów; Annę, Franciszka, Franciszka, Zofię, Józefa Panków, Andrzeja Marię Kaczmarków, Czesława Joannę Piotrowskich; Kazimierę, Stanisława Włosik, s. Genowefę Czajka, Kazimierza, Marię Konradego, Jana, Katarzynę Maćków; Joannę Jańczak, ++ z r. Jańczaków, Ogórków, Stanisławę Orpel; Władysławę, Jana Kolendów, Cecylię, Jana Lisów i ++ z r.; Romanę, Helenę, Krzesława, Wojciecha, Eugeniusza, Tadeusza Kałmuckich, Czesławę, Czesława, Sabinę, Teresę, Ryszarda Gościniaków, Marka Majewskiego, ++ z r. Golów, Kęsych, Piecyków, Kałmuckich, Gościniaków, ks. Stefana Kałmuckiego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Cecylię, Jana, Marka Banaszaków, Janinę, Edmunda Kmiecików, Bronisławę Nowicką-Krawczyk, Stanisława Krawczyka;  Narcyza Filipiaka, Łucję Trzęsowską, Monikę Urną, Marię Tomaszewską; Iwonę, Czesława, Kazimierza Zmyślonych, Agnieszkę Piotra Dudów; Antoniego, Helenę Wosiek, Agnieszkę Biernat, ++ z r. Biernat, Annę Wosiek, Jana Klażyńskiego, Romana, Katarzynę Garbarczyk, Annę, Mariana, Helenę Kałążnych, Jana Kaczmarka, Jana Hałajdziaka, Wacława Kowalika, Jana Chruszczyka, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Zenona, Pelagię, Czesława, Ryszarda Warkockich, Konstancję, Ludwika Szymczaków,  Jadwigę, Antoniego, Jana Jędrzejaków; Teresę, Ryszarda, Czesławę, Czesława Gościniaków, Weronikę, Stanisława Wikarych, Jerzego, Pelagię, Józefa Naglerów, Romanę Kałmucką, Mariusza Jankowskiego, Antoniego Karbowiaka; Mariannę, Wojciecha, Marię, Waldemara Jagła, Katarzynę, Piotra, Helenę, Zygmunta Konrady, Julię, Franciszka Kuczkowskich, Różę, Mariana, Franciszka Teodorczyków, Jadwigę Hoffman, Anielę, Franciszka Szychowiaków; Annę, Czesława, Mariana Biernackich, Bronisława, Irenę, Mieczysława, Lucynę Kostków, ks. Ludwika Mikołajczaka i ++ z r.; Mariannę, Walentego, Helenę, Piotra Bałów, Czesławę, Władysława Grad, Mariana Skibę; Marię, Andrzeja, Andrzeja i ++ z r. Talarczyków, Pelagię Kozak, ks. Zenona Girjata; Piotra, Mariannę, Czesława Marcisz, Piotra, Mieczysława, Kazimierę, Marię i ++ z r.; Janinę, Kazimierza Michalak, Bronisława Włodarczyka; Ignacego, Cecylię, Ignacego, Franciszka, Pabichów, Kazimierę, Czesława, Marię Kempińskich, ++ z r. Kempińskich, Pabichów, Szczepaniaków, Kmiecików; Marię, Łucję, Franciszka Krzekotowskich; Halinę, Mieczysława Włodarczyków, Marię Adamkiewicz, Katarzynę Pabich, Józefa Śronka; Stanisławę, Henryka Czajków, ++ z r. Orplów i Cerekwickich; Weronikę, Stanisława Głodów, Katarzynę, Franciszka Wasiewicz; Annę, Jana Orpel, Helenę, Władysława Waleńskich; Marię, Stefana Bukowskich, Agnieszkę, Jana Bugzel, Mariusza, Henryka Jankowskich, Katarzynę, Teodora Budnik; Annę, Jana, Stanisława, Helenę Szczepaniaków, Marię, Stanisława Talarczyków, Sławomira Sztudera, Kingę Wojciechowską; ++ z r. Szczepaniaków i Kęsych, Grzegorza Nowakowskiego, Marię Szyszka; Wandę Marcisz  i dusze w czyśćcu cierpiące.

Koźminiec g. 9,3o

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata,   ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota, ks. Mieczysława Posmyka,  ks. Andrzeja Echausta, ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka;; Eugeniusza Cierniewskiego; Stanisławę, Mariana,  Agnieszkę, Józefa Rataj, Helenę, Stanisława Klauza, Michała, Szymona, Jana Osuch; Wandę, Czesława Kozal, Stanisławę, Władysława Gęstwa, Reginę, Eugeniusza Dymowskich; Krzysztofa, Zdzisława, Stanisława, Stanisławę, Rozalię, Wawrzyna Prymka, Zofię, Czesława, Mariana Andrzejczak; Agnieszkę, Jana, Stanisława, Franciszka, Stanisławę, Józefa Matuszkiewicz, Marię, Stanisława Wittek, Agnieszkę, Wincentego, Walerię, Franciszka Kuropka, Teresę Felisiak, Annę, Stefana Cichych, Marię, Władysława Keller, Pelagię, Józefa Franka, Mariana Śpitalniaka, ks. Klemensa Darmasa, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Halinę, Mariana, Wandę, Kazimierza Marciniaków, Ewę Zimną, Jerzego Gorgonia, Marię, Michała Kędziora, Władysławę, Ignacego Kubiak; Eleonorę, Józefa, Stanisława, Magdalenę, Jakuba, Czesławę Jankowskich, Mariannę, Stefana, Kazimierza Kajów, ++ z r. Jankowskich, Kajów, Skrzypczaków; Czesławę, Antoniego, Franciszkę, Jana Krawczyków, Marię, Franciszka Kubów, Marię, Tomasza Raczkowskich, Mieczysława, Franciszkę, Piotra, Teodozję Milewskich; Jacka, Mariannę, Stanisława, Ryszarda Kubiak, Mariana, Katarzynę, Józefa Kaczmarkiewicz, Helenę, Ignacego Kaźmierczaków; Edmunda Golińskiego, Irenę, Ludwika Dudów; Franciszka, Mariannę, Elżbietę Klimek, Ewę, Franciszka, Stefanię, Mariannę Lisów, Piotra, Józefę Zemskich; Janinę, Czesława, Marka Kokot, Marię, Józefa Nowackich; Joannę, Jana Jakubek, Marię, Andrzeja Kaczmarek; Marię, Marka Janyszek, Emilię Osuch, Bolesławę, Jana, Zygmunta Urbaniak, Krystynę Brocką; Ryszarda Cichego, Helenę, Franciszka, Józefa Wolniewiczów; Marię, Ignacego, Stanisławę, Jadwigę, Ignacego Kmiecików, Stanisławę, Stanisława Kowalskich; Bolesławę, Kazimierza Kujek, Bernarda Karolczaka; Antoninę, Józefa, Jana Kmiecik, Teresę, Romana Grzesiak; Marię, Feliksa Pulikowskich; Ryszarda Kubiaka, Bogdana Szała; Henryka, Stefana Gościniaków; Ignacego, Felicję Bugajnych, Jana Kellera, Pawła Goździelę; Mieczysława i ++ z r. Kaczmarków, Agnieszkę Matysiak, Teresę, Wacława, Genowefę, Zdzisława Perek, ++ z r. Czajków, Marię, Edwarda, Jerzego Kaczmarków; Mariana, Bolesława, Stefana, Macława Marszałków, Edmunda Biadaszkiewicza, Walentego Kmiecika, Marcina Młynarczyka, Krzysztofa Burda; Mieczysława, Piotra, Teodozję, Franciszkę Milewskich, Tomasza, Marię Raczkowskich, Halinę Brajer, Ludwika Juskowiaka; Stefana, Henryka Gościniaków, Kazimierza Szymczaka, Bolesława, Jana, Mariana, Zygmunta, Mikołaja, Krystynę Urbaniaków; Stefana, Irenę, Wacława Maciniaków, Teresę, Jana Pulikowskich, Petronelę Walendowską; Stanisława, Franciszkę, Tomasza Walczaków, Janinę, Stanisława Wasielewskich; Czesława Orpel, Czesława Włodarczyka; Irenę Wolicką, Marię, Stanisława Krawczyków, Teresę Kozal; Czesławę, Jana Tasarka, Franciszkę, Michała Mikołajczak; Mariolę, Marię, Mariana, Grzegorza, Franciszkę, Jana Kaczmarków, Ignacego Mintę, Mariana Krzywdę, Anastazję, Antoniego Szyszków; ++ z r. Marciniaków, Niklewiczów, Nowaków, Giernalczyków, Danutę Wojtasiak; Marię, Stanisławę, Ignacego, Ignacego, Jadwigę Kmiecików, Stanisławę, Stanisława Kowalskich; Marcina, Wandę, Franciszka, Jana, Jacka Młynarczyków, Walentego Kmiecika, Mariana Marszałka, Krzysztofa Burdę; Stanisławę, Czesława, Ryszarda, Damiana Gryszka, Zenona Musielińskiego; Helenę, Edmunda Pocztów, Stanisława, Marię Grad; Stanisława, Katarzynę, Jana Szlachta, Jana, Helenę Karmelskich, Krystynę, Mariana Matuszak; Mariana, Czesława, Marię Bzik, Weronikę, Marię, Michała Michalskich, Jana Marzec; Jacka Lisa, Bolesławę, Mariana, Stanisławę, Stefana Kawała, Pelagię, Franciszka Marciniak; Pawła, Salomeę, Marię, Stanisława Grad; Leona, Stanisława, Wiktorię, Jana, Kazimierę, Bożenę Droszcz, Ewę, Franciszka Lis; Stanisława Bzika, Józefa Błaszaka, Pelagię, Kazimierza, Barbarę, Bernarda, Przemysława Olszanowskich, Marię, Czesława, Mariana Bzików, Andrzeja Ratajczyka; Helenę, Jana Szulc; Jana, Krystynę Bielarz; ++ z r. Tuźników, Paluszkiewiczów, Dudów, Joannę Gajard; Zofię, Józefa Woźniaków; Eugenię Tomasik, Alinę Kowalską; Franciszka, Zofię, Józefa Panek, Teresę, Stanisława, Tadeusza Winieckich, Marię, Adama Jackowiak; Wojciecha Liszkę, Marię, Władysława, Jana Keller, Mariana, Andrzeja, Helenę, Stanisława, Aleksandrę Śpitalniaków;  Elżbietę, Halinę Droszcz; Janinę, Władysława, Jana Koperniaków, Małgorzatę Krzyżaniak, ++ z r. Gębali i Koperniaków; Mariannę, Romana Tuźnik, Helenę, Bronisława Wróbel, Antoniego Stelmacha; Krystynę, Mieczysława Oleśków;  Marię, Kazimierza, Wiesława Nitarskich; dusze w czyśćcu cierpiące.

Nowa Wieś – niedziela g. 11,oo

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata,   ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota,                                             ks. Mieczysława Posmyka,  ks. Andrzeja Echausta, ks. Wojciecha Pawelczaka,   ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Agnieszkę, Józefa, Katarzynę, Stanisława Kęsy, Cecylię, Marka, Zdzisława Orpel, Franciszka, Jadwigę Płachta, Jana, Marię, Piotra, Helenę Wichłacz; Marię, Marię, Franciszka Maciejewskich, Franciszkę, Stanisława Sowińskich, Helenę, Stefana Iberhan; Mariannę, Józefa Gęstwa, Bronisławę, Antoniego Owieśnych; Walentego, Jana, Stanisławę Głodów, Ludwika, Juliannę, Leona Skórzybótów, Beatę Wiertlewską; Krzysia, Rafała, Jana, Jadwigę, Marka Szkudłapskich, Jana, Jadwigę, Zygmunta Bukowskich, Teresę Włodarczyk; Joannę, Mariana, Sławomira Kraszkiewicz, Ewę Jackowiak, Danutę Ostrach, Stanisławę, Stefana, Władysława Wojtkowiaków; Franciszkę, Franciszka, Marię, Stanisława, Damiana Kocików, Józefę, Piotra Wachowiaków, Władysławę Wolną;  Weronikę, Stanisława Wikary, ks. Józefa Sowińskiego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka, Ryszarda Gościniaka. ++ z r. Kolendów; Zofię, Czesławę, Jana, Tadeusza, Jana Talarczyków, Józefa Borowczyka; Alinę, Pawła Bartkowiak; Irenę Kęsy, Zdzisława Kokota, Janinę, Wacława Kęsych, Helenę, Stanisława Krystynę Wosiek; Stanisławę, Jana Andrzejczaków, Jerzego Kraszkiewicza, Andrzeja Gembalskiego, Jana, Romana Sowińskich, Marię, Walentego Wikarych; Kazimierza, Annę, Antoniego, Edwarda, Stanisława Wojtkowiaków, Antoninę, Czesława, Stanisława Bałów, Tadeusza Krzyżosiaka, Henryka Staniewskiego; Franciszka, Marię, Franciszka, Janka, Stanisława Wałęsów, ++ z r. Zychów, Bronisława, Kazimierza Zajączek, Stanisława, Juliusza Krawczyków, Kazimierę, Jana Szyszków, Jana Kaczmarka, Romana Sierocińskiego; Zdzisława, Leokadie, Kazimierza Kokot, Stefanię, Bolesława Rybka, Władysławę, Stefana Stefaniaków, Irenę Kęsy, Marię, Stanisława, Teodora Poterek; Jana, Marię Musielińskich, Marię, Józefa Plutów, Wandę, Edmunda Panków, Annę, Czesława Biernackich, Teresę, Stanisława Kostków; Teresę, Helenę, Piotra  Szczotka, Stanisławę, Leona, Piotra Patalas, ++ z r., Tadeusza Talarczyka; Irenę, Stanisława Dudów, Annę, Władysława Szyszków, Jadwigę Glinkowską, Stanisławę, Henryka Dyndas, Zbigniewa Wujec, Piotra Sikorę; Jadwigę, Antoniego Kubiaków, Janinę, Kazimierza Burczyków; Mariana, Sewerynę Rataj, Krystynę Bestry; Marię, Stefana Panków, Józefę, Jana Orpel, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Kazimierza, Ignacego, Magdalenę Kasałków, Ignacego, Mariannę, Edmunda, Stanisława Dylewskich, Urszulę Kościelną, Józefa, Zofię Kozupów, Józefa, Marię Bajodków, Józefa, Helenę Szczepańskich; Juliusza, Stanisława, Ludwika, Magdalenę, Stefana Krawczyków, Janinę, Jana, Janka, Ryszarda, Marię Wójcików, Stanisława, Franciszka, Franciszka, Marię Wałęsów, Andrzeja Wosińskiego, Stefanię, Adama Dudków, Jana, Teresę Michalaków, Romana Sierocińskiego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Mateusza Krysia; ++ z r. Sobczyków, Pelagię, Franciszka Głodów, Mariannę, Jana, Wandę, Antoninę, Wojciecha Kanickich i ++ z r.; Mariusza, Elżbietę, Jana Chałupniczak, Stefanię, Jana, Tadeusza Roszek; Zofię, Józefa, Franciszka, Annę, Franciszka Panków, Władysławę, Władysława, Annę, Kazimierza Marszałków; Stanisława, Jana, Franciszka, Marię, Franciszka Wałęsów, Katarzynę, Romana Garbarczyków, Bronisława Biernata, Roberta Bączyka,

Kazimierę Szyszka, Stanisława, Juliusza Krawczyków, Mariannę, Leokadię, Walentego Orpel; Mariannę, Władysława Wałęsa, Irenę, Stanisława Dudów, Marię, Edwarda Tomczaków; Stanisławę, Jana Widerów, Władysławę Wolną; Jana, Annę, Stanisława, Helenę, Katarzynę Szczepaniaków, Mariannę, Mieczysława Rybków, Sławomira Sztudera, Marię, Stanisława Talarczyków, Kingę Wojciechowską, Kazimierę Kasałka, Józefa, Marię Bajodków, Stanisława Dylewskiego; Annę, Władysława, Zygmunta Berlaków, Genowefę, Bronisława, Jarosława Oleśków, Jana Sztukowskiego; Mariusza, Henryka, Józefę, Czesława Jankowskich, Katarzynę, Teodora Budnik, Marka Cwajkowskiego; Agnieszkę, Antoniego, Walentego, Franciszka, Marię Lisiaków, Agnieszkę, Mikołaja, Czesława Błaszczyków, Mariannę Duda, Sylwestra Stańka, Józefa Zmyślonego; Stanisława Marszałka, Jana, Marię Wichłacz; Katarzynę, Franciszka, Czesława, Stanisława, Marię, Magdalenę, Franciszka Talarczyków, ++ z r. Roszaków, Talarczyków, Orplów, Stanisława, Andrzeja, Józefę, Marię Zajączek, Jana, Józefę, Franciszka Kowalewicz,  ++ z r. Zajączków, Kowalewiczów, Bartczaków, Jana, Rozalię Orpel, Janinę, Kazimierza Bujakiewicz, Józefa Kapałę, Mieczysława, Mirosława Reszel, Franciszka, Teresę, Martę Roszak, Władysławę, Stanisława Marcisz; Stanisława, Mariannę, Wojciecha, Mariana Marciniaków, Jana, Czesławę, Helenę, Bogusława Roszczaków; Jana, Ludwikę, Ignacego Bieganek, Pelagię, Czesława Bilińskich, Jadwigę, Piotra Więcek; Jana, Rafała, Jadwigę, Marka, Krzysia Szkudłapskich, Jadwigę, Stanisława Stasików, Katarzynę, Edmunda Staniewskich; Franciszkę, Władysława Duczmal, Ryszarda Bączyka, Henryka Juskowiaka, Józefę Wojtkowiak, Krystynę Bestry, Ewę Szałata i ++ z r.; Stanisławę, Józefa, Magdalenę, Józefa, Władysławę Orpel; Helenę, Edmunda Biernackich, Alfonsa Cerekwickiego i ++ z r.; Stanisława Plutę, Bronisława Matuszkiewicza; Helenę, Jana Nowaków, ++ z r. Nowaków i Szyszków, Juliusza Gorzelannego; Katarzynę, Franciszka, Czesława, Stanisława, Marię, Magdalenę, Franciszka Talarczyków, Stanisława, Andrzeja, Józefę, Marię Zajączek, Jana, Rozalię Orpel, Janinę, Kazimierza Bujakiewiczów, Mieczysława, Mirosława Reszel; Benedykta, Stanisławę Gabryelczyk, Małgorzatę Andrzejczak, Pawła, Janinę Byrdek, Juliana Namysła, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Jarosława Tyczyńskiego, ++ z r. Tyczyńskich i Malińskich, Marię, Andrzeja, Andrzeja Talarczyków, Henryka Barańczaka i ++ z r. Barańczaków; Franciszkę, Franciszka, Zygmunta Wolniaków, Henryka, Wandę, Zygmunta, Tadeusza Mikołajczaków, Irenę Szczepaniak;  Agnieszkę, Franciszka, Wacława, Henryka, Janusza Jakubków, Monikę, Andrzeja Drygasów, Bronisławę Organista; Eugeniusza Gościniaka, ++ z r. Gościniaków, Borowczyków, Talarczyków, Barańczaków, Jarosława Tyczyńskiego, ++ z r. Tyczyńskich i Malińskich; Janinę, Edmunda Piorunek, Wincentego, Jadwigę, Stanisławę, Stanisława Szyszków, Natalię, Franciszka Lisiaków; Walentego Kmiecika, ++ z r. Kmiecików, Pabichów, Marcinka Młynarczyka, Mariana Marszałka, Krzysztofa Burdę, Halinę, Edmunda Szczepaniaków; Helenę, Stanisława Szczepaniaków, Mariannę, Wawrzyńca Wojtkowiaków, Sławomira Sztudera, Franciszka Chałupniczaka i ++ z r.;  Zygmunta Wojciechowskiego, ++ z r. Orplów i Wojciechowskich; Mateusza Krysia, Jana, Marię Trawińskich; Kazimierę, Antoniego Teodorczyków, Różę Wyzuj, Kazimierza Kasałkę i ++ z r.; Józefa, Ignacego, Marię, Wojciecha, Jacka Opiłów, Franciszka, Agnieszkę, Łukasza, Piotra Zawieja, Stanisławę, Stanisława, Dominika Pinkowskich;  Annę Marciniak, s. Marię Olafa; Stanisławę, Wacława Kolendów, Katarzynę, Stanisława, Stanisławę, Jana Parysek, Zenona Kozłowskiego, ++ z r. Kolendów, Parysków, Kmiecików; Agnieszkę, Józefa, Antoniego Kaczmarków, Mariannę, Stanisława Kocik; Franciszka, Marię, Franciszka Chałupniczaka, Stanisława, Mariana, Wojciecha, Stanisławę,  Kazimierza Szymczak, Kazimierę, Franciszka Maciejewskich; Stanisława Kulińskiego, Marię, Jana Pabichów, Janinę Kasprzyk, Edmunda, Jerzego Banaszaków; Grzegorza Nowakowskiego, Marię Szyszka; Wandę Marcisz  i dusze w czyśćcu cierpiące.