xrdadacz@wp.pl

Wypominki roczne:

Nowa Wieś – sobota

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata,   ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota,    ks. Mieczysława Posmyka,  ks. Andrzeja Echausta, ks. Wojciecha Pawelczaka,   ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Józefa, Tadeusza Kaczmarków; Marię, Halinę, Pelagię, Zygmunta, Józefa, Józefa Reszelów, Teresę Nawrot, Jadwigę, Jana Bielarz, Marię, Stefana Bukowskich, Agnieszkę, Jana Bugzel i ++ z r.; Antoniego, Katarzynę Zdunek, Helenę, Józefa, Tadeusza Sójka, Zbigniewa Kasior; Ryszarda Maślaczyka, Jana, Teresę, Zofię, Jana Molskich; Władysławę, Jana, Marię Kolenda, Stanisławę, Tadeusza Kaczmarek, Danutę, Jerzego Kęsy i ++ z r.; Mariana, Krzysztofa Talarczyk; Katarzynę, Piotra Wałęsów, Anielę, Ignacego Nabzdyków; Marię Jarocką, Czesławę, Stanisława Konowalczyków, Magdalenę, Czesława Talarczyków; Jana, Dominika, Jana, Helenę Siudych, Władysławę, Leona Kujków, Ryszarda, Jana, Franciszkę Bączyków, Franciszkę, Władysława Duczmalów; Jana, Rafała, Jadwigę, Marka, Krzysia Szkudłapskich, Jadwigę, Stanisława Stasików; Kazimierę, Władysława, Marię, Teodora Stawskich; Tadeusza, Józefa Kaczmarków; Helenę, Jana Rybka, Annę, Teodora Kęsych; Marię, Mariannę, Bernarda Pawlik, Agnieszkę, Franciszka Orpel; Franciszkę, Władysława Duczmal, Ryszarda Bączyka, Henryka Juskowiaka, Mariana Skibę, ++ z r. Wojtkowiaków, Bałów, Duczmali, Ulatowskich,  Marię, Władysława Baranów, Tadeusza Frąckowiaka; Teresę, Kazimierza, Franciszkę, Jana Czubaków, Mariannę, Ignacego, Zygmunta, Elżbietę Stańczaków; Remigiusza Błaszczyka, Jacka Wojciechowskiego, Janusza Kurzawę; ++ z r. Bukowskich i Góraków, Krzysia Szkudłapskiego; Czesławę, Henryka Talarczyk; Krzysztofa i Mariana Burda, Walentego Kmiecika; Wiktorię, Franciszka Kozupów, Grażynę Dobrą, Marię, Stanisława Kałmuckich; Józefę, Alojzego Buła, Marię Semeniuk, Helenę Klamecką; Józefa, Zenona, Helenę, Elżbietę, Kazimierę Szwałek, Agnieszkę Suchodolską, Marka, Bogdana, Marię, Maleszka, Jana, Józefa, Juliana, Jadwigę, Marię, ks. Piotra Namysł; Henryka Zaradnego; dusze w czyśćcu cierpiące.  

Nowa Wieś – niedziela g. 8,oo

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata,   ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota, ks. Mieczysława Posmyka,  ks. Andrzeja Echausta, ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Jana, Annę, Ludwika, Marię Orpel, Stanisława, Wiktorię Cierniak, Bolesławę Kuczkowską, Stanisława, Mariannę, Wojciecha, Mariana Marciniaków, Jana, Czesławę, Helenę, Bogusława Roszczaków; Jana, Ludwika, Katarzynę Kaczmarek, Franciszka, Katarzynę Zychów, Seweryna Łąkowskiego, Helenę, Jaśniak, Franciszka Wałęsę, Mieczysława Solibiedę, ++ z r. Tomaszewskich; Marię, Stefana Bukowskich, Agnieszkę, Jana Bugzelów, Halinę Reszel, Marię, Stanisława Musielińskich, Kazimierza, Marię, Bartłomieja Soczewów; Władysławę, Władysława, Annę, Kazimierza Marszałek, Józefę, Józefa Marciniak, ++ z r. Marszałków, Marciniaków, Maćkowiaków; Marię Walczak, Genowefę, Zenona Zielińskich; Jana, Jana Kaczmarka, Jadwigę, Józefa Mizgalskich, Mariannę, Ludwika, Ludwika Dudów, Annę Marcinek, Marię, Czesława Świtałów; Helenę, Agnieszkę, Piotra Smak, Leokadię, Bolesława, Henryka Oprel, Galinę Stetsyk i ++ z r.; Annę, Grzegorza, Adriana, Stanisławę, Franciszka Poterków; Katarzynę, Józefa, Stanisława Kęsych, Marię, Wojciecha Wachowiak, Rafała Kubiaka, Irenę, Leona Marchwiak, Władysławę, Leona Młynarczyk; Marię, Mariana Krawczyków, Stanisławę, Stanisława, Piotra Perz; Stanisława Młynarza, Janinę Wójcik, Teresę Sulczyńską; Cecylię, Jana Lis, Helenę, Jana Rybka;  Mariannę, Piotra Marcisz, Marię, Walentego Wikarych, ++ z r. Marcisz i Wikary; Wacława Zmyślonego; Władysławę, Jana, Marię, Magdalenę, Antoniego Kolendów, Cecylię, Jana Lisów; Zofię, Józefa Ogórek, ++ z r. Frąckowiaków i Ogórków; Franciszka, Katarzynę Kaczmarków, Franciszka, Marię Roszak i ++ z r.; Jerzego Witka, Katarzynę, Józefa Kęsych, Irenę, Leona Marchwiak, Marię, Wojciecha Wachowiak, Rafała Kubiaka; Mariannę, Czesława Marków, ++ z r. Marków i Polańskich, Stanisławę, Stanisława Grobelnych, ++ z r. Grobelnych, Michalskich, Sochów; Franciszkę, Władysława Duczmal, Ryszarda Bączyka, Henryka Juskowiaka, Krystynę Bestry i ++ z r.; Helenę, Mariannę, Władysława Szymczak, Marię, Antoniego Chałupniczak, Damiana Andrzejewskiego, Annę Głód; Stanisława Plutę, Bronisława Matuszkiewicza; Stanisława, Kazimierę Włosik, s. Genowefę Czajka, Katarzynę, Bożenę, Kazimierza Maćków, Jana Konradego; Joannę Jańczak, ++ z r. Jańczaków i Ogórków; Walentego, Władysławę, Tadeusza Półrolniczak, Marię, Ignacego Szymczak, Walentego, Franciszkę Błażejczyk; Piotra, Mariannę, Czesława Marcisz i ++ z r.; Zygmunta,  Katarzynę, Piotra, Helenę Konrady, Marię, Waldemara, Mariannę, Wojciecha Jagła, Julię, Franciszka Kuczkowskich, Różę, Mariana, Franciszka Teodorczyk, Anielę, Franciszka Szychowiak Jadwigę Hofman; Zenona, Ryszarda, Pelagię, Czesława Warkockich, Konstancję, Ludwika Szymczaków, Jadwigę, Antoniego Jędrzejaków; Teresę, Bronisława, Stanisława, Mariannę Krzyżaniak, Pelagię, Franciszka Głód, Mariannę Serek, Franciszkę Szczepaniak, ++ z r. Lityńskich; Juliana, Jadwigę, Jana, Józefa, Marię, Ks. Piotra Namysłów, Marię, Stanisława, Zygmunta Jakowskich, Reginę, Ignacego Banaszaków; Mariannę, Walentego, Helenę, Piotra Bałów, Czesławę, Władysława Grad, Mariana Skibę; Antoniego, Helenę Wosiek, ++ z r. Biernatów, Jana Klażyńskiego, Katarzynę Garbarczyk, Mariną, Helenę, Annę Kałążnych, Danutę Hałajdziak, Jana Kaczmarka, Wacława Kowalika, Jana Chruszczyka, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Annę, Franciszka, Franciszka, Józefa, Zofię Panków, Andrzeja, Marię Kaczmarków, Czesława, Joannę Piotrowskich; Janinę, Kazimierza Michalak, Bronisława Włodarczyka; Sylwestra, Andrzeja Gęstwa, Bożenę, Mariana Figler, Teresę, Edmunda Wróbel; Ignacego, Cecylię, Ignacego, Franciszka Pabichów; Kazimierę, Czesława, Marię Kempińskich, ++ z r. Pabichów, Kempińskich, Szczepaniaków, Kmiecików; Damiana Andrzejewskiego, Annę Głód, Agnieszkę, Jana Drukarczyk Helenę Szymczak i ++ z r.; Marię, Andrzeja, Andrzeja, Alę, Bronisława, Zdzisława, Władysława, Annę Talarczyków; Pelagię Kozak, ks. Zenona Girjata; Teresę, Ryszarda, Czesławę, Czesława Gościniak, Romanę Kałucką, Mariusza Jankowskiego, Weronikę, Stanisławę Wikarych, Antoniego Karbowiaka, Pelagię, Józefa Naglerów; Marię, Stefana Bukowskich, Agnieszkę, Jana Bugzel, Mariusza, Henryka Jankowskich, Katarzynę, Teodora Budnik, Halinę Reszel; Barbarę, Mariannę, Józefa, Jana, Halinę Masłowskich, Stefanię, Jana Klinik, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Zofię, Czesławę, Jana, Tadeusza, Jana Talarczyków, Józefa Borowczyka, Alinę, Pawła Bartkowiak; Marię, Stefana Panków, Józefa, Jana Orpel, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Mateusza Krysia, Stanisławę, Wacława Kolendów, Katarzynę, Stanisława Parysek, Zenona Kozłowskiego, ++ z r. Kolendów, Parysków, Kmiecików, Wikarych; Romanę, Helenę, Krzesława, Eugeniusza, Wojciecha, Tadeusza Kałmuckich, Czesławę, Sabinę, Teresę, Czesława, Ryszarda Gościniaków, ++ z r. Gościniaków, Kałmuckich, Golów, Kęsych, Piecyków, ks. Stefana Kałmuckiego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Annę, Czesława, Mariana Biernackich, Teresę, Bronisława, Irenę, Mieczysława Kostków, ks. Ludwika Mikołajczyka; Marię, Teodora, Kazimierę, Władysława Stawskich; Stanisława, Stanisława, Agnieszkę Szwałek, Rozalię, Józefa, Stanisława, Jana, Henryka, Stanisława Widerów, Irenę, Ignacego Plucińskich, Janusza Giecewicza i ++ z r.; Henryka Zaradnego; dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Koźminiec – niedziela 9,30

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata,   ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota, ks. Mieczysława Posmyka,  ks. Andrzeja Echausta, ks. Wojciecha Pawelczaka, ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Helenę, Władysława, Eugeniusza, Zygmunta, Czesława, Józefa Frąszczak, Stanisława, Zenona Mrzywka; Stanisławę, Mariana,  Agnieszkę, Józefa Rataj, Helenę, Stanisława Klauza, Michała, Szymona, Jana Osuch; Janinę, Władysława, Józefa Koperniaków, Małgorzatę Krzyżaniak ++ z r. Gębali i Koperniaków; Franciszka, Mariannę, Elżbietę Klimek, Ewę, Franciszka, Mariana Lisów, Piotra, Józefę Zemskich; Wandę, Czesława Kozal, Stanisławę, Władysława Gęstwa, Reginę, Eugeniusza Dymowskich; Janinę, Czesława Marka Kokot, Marię, Józefa Nowackich; Czesławę, Antoniego, Franciszkę, Jana Krawczyków, Marię, Franciszka Kubów, Mieczysława, Franciszkę, Teodozję, Piotra Milewskich; Marię, Tomasza Raczkowskich; Halinę, Mariana, Wandę, Kazimierza Marciniak, Jerzego Gorgonia, Ewę Zimną, Władysławę, Ignacego Kubiak; Marię, Stanisława, Jadwigę, Ignacego, Ignacego Kmiecików, Stanisławę, Stanisława Kowalskich; Krzysztofa, Zdzisława, Stanisławę, Stanisława, Rozalię, Wawrzyna Prymka, Zofię, Czesława Andrzejczak; Wojciecha Liszkę, Marię, Władysława, Jana Keller, Helenę, Andrzeja, Mariana, Stanisława, Aleksandrę Śpitalniak, Annę, Stefana Cichych; Ryszarda Cichego, Helenę, Franciszka, Józefa Wolniewiczów; Henryka, Stefana Gościniaków; Marcina, Wandę, Franciszka, Jana, Jacka Młynarczyków, Walentego Kmiecika, Mariana Marszałka, Krzysztofa Burda, Ewę, Damiana Duczmal; Mieczysława, Piotra, Franciszkę, Teodozję Milewskich, Marię, Tomasza Raczkowskich, Ludwika, Jarosława Juskowiaków; Ignacego, Felicję Bugajnych, Jana Kellera, Pawełka Goździelę, ++ z r. Bugajnych; Antoninę, Józefa, Jana Kmiecik, Teresę, Romana Grzesiak; Ignacego, Mariannę, Edmunda, Stanisława, Irenę Dylewskich, Mariana Teodorczyka, Urszulę Kościelną, Józefa, Helenę Szczepańskich, Franciszka, Jadwigę Uciechowskich; Jacka, Mariannę, Stanisława Kubiaków, Mariana, Katarzynę, Józefa Kaczmarkiewicz, Helenę, Ignacego Kaźmierczaków, Józefa Matuszkiewicza; Mariana, Bronisława, Stefana Wacława Marszałków, Edmunda Biadaszkiewicza, Walentego Kmiecika, Krzysztofa Burda; Eugeniusza Cierniewskiego, Tomasza Jędrzejaka, Mariusza Busz, Jarosława Rymarkiewicza; Bolesław, Kazimierza Kujek, Kazimierę, Jan Droszcz; Marię, Marka Janyszek, Emilię Osuch; Stefana Gościniaka, Bolesława, Jana, Mariana, Zygmunta, Mikołaja, Krystynę Urbaniak, Kazimierza Szymczaka; Jacka Lisa, Bolesławę, Mariana, Stanisławę, Stefana Kawała, Pelagię, Franciszka Marciniak; Bolesławę, Jana, Zygmunta Urbaniak; Marię, Edwarda, Jerzego Kaczmarek; Józefa Oleśków; Marię, Feliksa Pulikowskich; Stanisława, Jana, Katarzynę Szlachta, Jana, Helenę Karmelskich, Krystynę, Mariana Matuszczak; Edmunda Golińskiego, Irenę, Ludwika Duda; Stanisławę, Czesława, Damiana, Ryszarda Gryszka, Zenona Musielińskiego, Irenę, Ludwika Dudów; Stefana, Teresę, Wiesława Marciniaków, Teresę, Jana Pilikowskich, Petronelę Walendowską; Mariannę, Romana Tuźnik, Helenę, Bronisława Wróbel, Antoniego Stelmacha; Wiktorię, Stanisława, Jana, Kazimierę, Bożenę, Leona Droszcz, Ewę, Franciszka Lis i ++ z r.; Irenę Wolicką, Marię, Stanisława Krawczyk, Teresę Kozal; ++ z r. Mikołajczaków, Wereszczyńskich, Krysiów, Nowaczyków, Filipiaków, Małeckich; Annę, Jana, Władysławę Orpel, Helenę, Władysława Waleńskich; Franciszkę, Michała Mikołajczak, Czesławę, Jana Tasarek;  Elżbietę Szwałek, Kazimierę, Józefa, Robert Baszyńskich; Mariolę, Marię, Mariana, Grzegorza, Franciszkę, Jana Kaczmarków, Ignacego Minta, Mariana Krzywda, Anastazję, Antoniego Szyszków, ++ z r. Marciniaków i Nowaków; Marię, Stanisławę, Ignacego, Jadwigę, Ignacego Kmiecików, Stanisławę, Stanisława Kowalskich; Hipolita, Helenę, Janinę Wawrzynowicz, Andrzeja, Franciszkę, Helenę, Sylwestra,  Sylwestra Mikołajczaków; Mieczysława Kaczmarka i ++ z r., Teresę Perek, ++ z r. Perek i Czajków, Agnieszkę Matysiak; Zofię, Józefa Woźniaków;  Wojciecha, Marię Tatara, Helenę, Ignacego, Barbarę, Marcina, Zygmunta, Ryszarda, Adriana Borowczyk, Stanisława Krysia, Marzenę Osuch, Anetę, Jadwigę Dymarskich, ++ z r. Maćkowiaków; Mariana, Czesława, Marię Bzik, Weronikę, Marię, Michała Michalskich, Jana Marzec; Jana, Krystynę Bielarz; Edmunda, Helenę Pocztów, Stanisława, Marię Gradów; Helenę, Jana Szulc; Eugenię Tomasik, Alinę Kowalską; Franciszka, Zofię, Józefa Panek, Teresę, Stanisława Winieckich, Marię, Adama Jackowiak; Pawła, Salomeę, Marię, Stanisława Grad i ++ z r.; Janinę, Kazimierza Michalak, Bronisława Włodarczyka;  Agnieszkę, Jana, Stanisława, Franciszka, Stanisławę, Józefa Matuszkiewicz, Marię, Stanisława Wittek, Agnieszkę, Wincentego, Walerię, Franciszka Kuropka, Teresę Felisiak, Annę, Stefana Cichych, Marię, Władysława Keller, Pelagię, Józefa Franka, ks. Klemensa Darmasa, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; dusze w czyśćcu cierpiące.  

Nowa Wieś – g. 11,00

++ Fundatorów, Budowniczych, Dobrodziejów naszego kościoła, księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Władysława Lisa, ks. Henryka Małego, ks. Zenona Girjata,   ks. Ludwika Mikołajczyka, ++ księży i siostry zakonne pochodzących z naszej parafii; moich rodziców: Gertrudę, Zygmunta, dziadków: Agnieszkę, Augustyna, Mariannę, Piotra, ++ z r., o. Edwarda Macieja, ks. Wiktora Kokota,    ks. Mieczysława Posmyka,  ks. Andrzeja Echausta, ks. Wojciecha Pawelczaka,   ks. Stanisława Dyrkacza, ks. Czesława Majorka; Weronikę, Stanisława Wikarych, ks. Józefa Sowińskiego, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka Teresę, Ryszarda Gościniak i ++ z r. Kolendów; Mariannę, Józefa Gęstwa, Bronisławę, Antoniego Owieśnych; Franciszkę, Jana Gabryelczyk, Józefę, Ignacego, Alfonsa Cerewickich, Martę, Teresę, Franciszak Roszaków, Helenę, Jadwigę, Edmunda, Wincentego Biernackich, Mariannę, Czesława Twardowskich; Stanisławę, Jana Andrzejczaków, Jerzego Kraszkiewicza, Andrzeja Gembalskiego, Jana, Romana Sowińskich, Marię, Walentego Wikarych; Walentego, Jana, Stanisławę Głód, Ludwika, Juliannę Skórzybót, Beatę Wiertlewską; Kazimierza, Annę, Antoniego, Edwarda, Stanisława Wojtkowiak, Antoninę, Czesława, Stanisława Bałów, Tadeusza Krzyżosiaka, Henryka Staniewskiego; Marię, Marię, Franciszka Maciejewskich, Franciszkę, Stanisława Sowińskich, Helenę, Stefana Iberhan; Stanisławę, Władysławę, Stefana Wojtkowiak, Ewę Jackowiak, Danutę Ostrach, Joannę, Mariana, Sławomira Kraszkiewicz; Irenę, Stanisława Duda, Annę, Władysława Szyszka, Jadwigę Glinkowską, Stanisława, Henryka Dyndas, Zbigniewa Wujca, Piotra Sikorę; Leona, Marię, Leona Woźniaków, Marię, Michała, Mariannę, Kazimierza, Janusza Jankowskich, Bronisława, Rozalię, Franciszka Kubiaków, Stanisława Berusa, Kazimierza Jakubka; Cecylię, Jana, Franciszkę, Andrzeja, Stanisławę Gertrudę Lis; Krzysia, Rafała, Jana, Jadwigę, Marka Szkudłapskich,  Jana, Jadwigę, Zygmunta Bukowskich, Teresę Włodarczyk; Józefa, Katarzynę, Stanisława Kęsych, Jana, Marię, Piotra, Helenę Wichłacz, Cecylię, Marka, Zdzisława Orpel, Jadwigę, Franciszka Płachta i ++ z r., ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Stanisława Marszałka, Marię, Jana Wichłacz, ++ z r. Marszałków i Wichłaczów; Henryka Gęstwę, Zofię, Czesława, Władysława Glinkowskich; Mateusza Krysia; Jadwigę, Janinę, Antoniego Kubiaków, Janinę, Kazimierza Burczyków; Franciszka, Marię, Franciszka, Stanisława, Janka Wałęsów,  Katarzynę, Franciszka Zychów, Bronisławę, Kazimierza Zajączek, Stanisława Krawczyka, Kazimierę, Jana Szyszka, Jana Kaczmarka; Stanisława, Jana, Marię, Franciszka Wałęsów, Katarzynę, Romana Garbarczyk, Bronisława Biernata, Stanisława Krawczyka, Jana, Kazimierę Szyszka, Roberta Bączyka, Leokadię, Marię, Walentego Orpel, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Annę, Jana, Stanisława Szczepaniaków, Marię, Stanisława Talarczyków, Sławomira Sztudera, Kingę Wojciechowską, ++ z r. Szczepaniaków i Kęsych; Sewerynę, Mariana Rataj, Krystynę Bestrą; Stanisława, Andrzeja, Józefę, Marie Zajączek, Katarzynę, Franciszka, Czesława, Stanisława, Marię Talarczyków, Jana, Rozalię Orpel, Janinę Kazimierza Bujakiewicz; Stanisława, Ludwika, Magdalenę Krawczyków, Jana, Janinę, Jana, Ryszarda, Marię Wójcików, Franciszka, Marię, Stanisława, Franciszka Wałęsów, Jana, Teresę Michalaków, Andrzeja Wosińskiego, Adama, Stefanie Dudek, Reginę, Zygmunta, Grzegorza, Tadeusza Knulów, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka; Stanisławę, Józefa, Paulinę Duczmal, ++ z r. Duczmali, Kaczmarków, Rybackich, Kasprzaków, Marszałków, Pabichów, Boruckich, Chwaliszewskich, Włodka Juskowiaka; Annę, Władysława, Zygmunta Berlak, Genowefę, Bronisława, Jarosława Oleśków, Jana Sztukowskiego; Stanisława, Andrzeja, Józefę, Marię Zajączek, ++ z r. Kowalewiczów, Zajączków, Bartczaków, Katarzynę, Franciszka, Czesława, Stanisława, Marię Talarczyk, Jana, Rozalię Orpel, Janinę, Kazimierza Bujakiewicz, Józefa Kapałę, Mieczysława, Mirosława Reszel, Franciszka, Stanisława, Martę, Teresę, Annę, Roszak, ++ z r. Talarczyków i Roszaków, Władysławę, Stanisława Marciszów;  Kazimierza, Ignacego, Magdalenę  Kasałka, Ignacego, Mariannę, Edmunda, Kazimierza, Helenę, Stanisława Dylewkich, Urszulę Kościelną, Józefa, Marię Bajodek; Mariusza, Jana, Elżbietę Chałupniczak, Stefanię, Jana, Tadeusza Roszek, Marię, Jana, Mirosława Wolniak; Mariannę, Władysława Wałęsa, Marię, Edwarda Tomczak, Irenę, Stanisława Duda; Agnieszkę, Antoniego, Walentego, Franciszka, Marię Lisiaków, Agnieszkę, Mikołaja, Czesława Błaszczyków, Mariannę Duda, Sylwestra Stańka, Józefa Zmyślonego; Zofię, Józefa, Franciszka, Annę, Franciszka Panków, Władysławę, Władysława, Annę, Kazimierza Marszałków; Teresę, Helenę, Piotra Szczotka, Stanisławę, Leona, Piotra Patalas; Mariusza, Henryka Jankowskich, Marka Cwajkowskiego, Katarzynę, Teodora Budnik; Pelagię, Franciszka Głodów, Mariannę, Jana, Wandę Kanickich i ++ z r.; Stanisława Kulińskiego, Marię, Jana Pabichów, Janinę Kasprzyk i ++ z r.; Stanisława Szczepaniaka, Sławomira Sztudera, Franciszka Chałupniczaka, ++ z r. Wojtkowiaków, Szczepaniaków, Lasków, Skibów, Maćkowiaków, ks. Zenona Girjata, ks. Ludwika Mikołajczyka;  Marię, Jana Musielińskich, Marię, Józefa Plutów, Edmunda Panka; Franciszka, Marię, Franciszka Chałupniczak, Stanisława, Mariana, Stanisława, Wojciecha, Stanisławę, Kazimierza Szymczak, Kazimierę, Franciszka Maciejewskich; Henryka Barańczaka, ++ z r. Barańczaków i Borowczyków; Jana, Rafała, Krzysia, Jadwigę, Marka Szkudłapskich, Jadwigę, Stanisława Stasik, Katarzynę, Edmunda Staniewskich; Franciszkę, Franciszka, Marię, Stanisława, Zofię, Henryka, Damiana Kocików, Józefę, Piotra Wachowiaków, Władysławę Wolną; Mariannę, Mieczysława Rybków, Antoninę, Czesława Bałów; Weronikę, Stanisława Głodów, Annę, Teodora Kęsych, Katarzynę, Franciszka Wasiewicz; Stanisławę, Józefa, Józefa, Magdalenę, Władysławę Orpel; Stanisławę, Jana Widerów, Władysławę Wolną; Marię, Annę, Teodora Kęsych; Janinę, Edmunda Piorunek, Wincentego Szyszka, Natalię, Franciszka Lisiak, Jadwigę, Stanisławę, Stanisława Szyszka; Stanisława, Mariannę, Henryka Kocik, Józefa, Agnieszkę, Antoniego, Stanisławę Kaczmarków, Kazimierę Roszak, Helenę Wichłacz, Eryka Lange; Zdzisława, Leokadie, Kazimierza Kokot, Stefanię, Bolesława Rybka, Władysławę, Stefana Stefaniak, Marię, Stanisława, Teodora Poterek, Hannę Kubiak; Józefa, Ignacego, Marię, Wojciecha Opiła, Franciszka, Łukasza, Agnieszkę, Piotra, Jana Zawieja, Stanisławę, Stanisława Pinkowskich;  Jana, Annę, Stanisława, Katarzynę Szczepaniak, Mariannę, Mieczysława Rybka, Sławomira Sztudera, Marię, Stanisława Talarczyk, Kingę Wojciechowską, Kazimierza Kasałka, Stanisława Dylewskiego, Józefa, Marię Bajodek; Franciszka, Agnieszkę, Wacława, Henryka, Zbigniewa Jakubek, Andrzeja, Monikę, Drygas, Bronisławę Organista; Helenę, Jana Nowak, ++ z r. Nowaków i Szyszków; Franciszkę, Franciszka, Zygmunta Wolniaków, Wandę, Henryka, Zygmunta, Tadeusza Mikołajczaków; Zygmunta Wojciechowskiego, ++ z r. Orplów i Wojciechowskich; Kazimierę, Antoniego Teodorczyk, Różę Wyzuj, Kazimierza Kasałkę, ++ z r. Teodorczyk; Benedykta, Stanisławę Gabryelczyk, Małgorzatę Andrzejczak,  Pawła, Janinę Byrdek, Juliana Namysła, ks. Ludwika Mikołajczyka, ks. Zenona Girjata;  Walentego Kmiecika, ++ z r. Kmiecików, Pabichów, Marcinka Młynarczyka, Mariana Marszałka, Krzysztofa Burda, Marię, Mieczysław i ++ z r. Boruckich, Annę Marcinek, s. Marię Luksa; Henryka Zaradnego; dusze w czyśćcu cierpiące.