xrdadacz@wp.pl

Aktualności z „Życia parafii”

01.01.2023r. – Przez wstawiennictwo Bogurodzicy modliliśmy się o pokój na świecie oraz wypraszaszalimy Boże błogosławieństwo na Nowy Rok

W 2022r. w księgach parafialnych odnotowaliśmy 24 chrzty, 9 ślubów i 23 pogrzeby. Do I Komunii Św. przystąpiło 18 dzieci.

31.12.2022r. – W obu naszych kościołach, podczas specjalnego nabożeństwa dziękowaliśmy Bożej Opatrzności za łaski 2022 r.

30.12.2022r. – W święto Najświętszej Rodziny została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich małżonków naszej parafii, w czasie której obecni w kościele małżonkowie odnowili swoje małżeńskie ślubowania.

16.12.2022r. – W kościele parafialnym podjęliśmy modlitwę Nowenną do Dzieciątka Jezus, jako jedną z form bliższego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia.

15.12.2022r. – Ks. Sławomir Kostrzewa ze Swarzędza przeprowadził w naszej parafii Adwentowy Dzień Skupienia, w ramach którego odbyła się także spowiedź adwentowa z udziałem kapłanów naszego dekanatu.

9.12.2022r. – odbyło się spotkanie Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych.

8.12.2023r. – W kościele parafialnym celebrowane było nabożeństwo „Godzina łaski”  po Mszy św. o g. 11,30 a w czasie wieczornej Mszy św. dzieci przygotowujące się do I-Komunii św. otrzymały medaliki.

6.12.2023r. – To dzień, kiedy obdarowujemy się prezentami. Tego dnia w czasie rorat do obu naszych kościołów przybył święty Mikołaj, który obdarował zebrane dzieci „Czekoladą Prawdziwego Świętego Mikołaja”. Dzieci zrewanżowały się  i złożyły  podarunki  w postaci przyborów szkolnych, aby święty Mikołaj  przekazał je afrykańskim dzieciom w jednej ze szkół prowadzonej przez Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Akcja zbierania przyborów szkolnych potrwa do końca Adwentu.

27.11.2022r. – rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Dzisiaj – po trudnym okresie pandemii, która mocno zakłóciła znaną nam wcześniej rzeczywistość, a co też zaowocowało znacznym wzrostem liczby wiernych, którzy nabrali dystansu, nie powrócili do wielu praktyk religijnych a zwłaszcza do obowiązkowego udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej – jeszcze głębiej oczami wiary powinniśmy spojrzeć na Kościół. Kościół jest bowiem wielkim darem dla nas, dla tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. Jest wspólnym podążaniem za Chrystusem do domu Ojca. W tej drodze w Kościele mamy do dyspozycji pełnię środków zbawczych, łaskę i prawdę. Przez pośrednictwo ustanowionych pasterzy prowadzi nas Duch Święty. To wielka łaska, bo we wspólnocie wiary łatwiej nam podążać do ostatecznego celu. Tym bardziej powinniśmy dobrze zrozumieć często powtarzaną w Credo prawdę: Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół…               

27.11.2022r.  – weszliśmy w liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Zaś kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Właśnie ten czas dobrze wykorzystajmy dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.

20.11.2022r. – w czasie nabożeństw, które były celebrowane po każdej Mszy św., dokonaliśmy na nowo aktu oddania siebie, naszych rodzin i całej parafii Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

18.11.2022r. – odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w czasie którego został uchwalony Parafialny Program Duszpasterski na nowy rok kościelny 2022/23, który będziemy przeżyć pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

12-13.11.2022r. – w naszej parafii przeżywaliśmy Niedzielę Różańcową, której przewodniczył i na wszystkich niedzielnych Mszach Świętych okolicznościowe kazanie wygłosił Diecezjalny Duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca – ks. kanonik Bogumił Kempa.  W niedzielne popołudnie odbyła się wokół kościoła i na cmentarzu Procesja Różańcowa, w czasie której modliliśmy się o Boże błogosławieństwo dla naszej parafii, o ustanie wojny w Ukrainie oraz o radość wieczną dla wszystkich naszych bliskich Zmarłych.

11.11.2022r. – W Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości w kościele parafialnym w Nowej Wsi została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, a w obu kościołach w czasie specjalnych nabożeństw polecaliśmy Bożej Opatrzności losy naszej ziemskiej Ojczyzny.

11.11.2022r. – w kościele parafialnym rozpoczęliśmy nowennę przygotowującą nas do Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

22.10.2022r. – w  Seminarium Duchownym w Kaliszu,  odbyło się spotkanie formacyjne Apostolatu Margaretka. Z naszej parafii w tym spotkaniu uczestniczyło 9 osób.

16.10.2022r. – wraz z całym Kościołem w naszej ojczyźnie, przeżywaliśmy XXII Dzień Papieski pod hasłem „W blasku Prawdy”, bo rzeczywiście, jak uczył św. Jan Paweł II, w  tym blasku Prawdy, w blasku Jezusa Chrystusa, trzeba się przeglądać jak w lustrze i razem z Nim zauważać nasze dobre i mocne strony, które należy pielęgnować, aby się jeszcze bardziej umacniały, ale trzeba dostrzegać także nasze słabości, grzechy, nad którymi należy pracować, prostować to, co kręte. Po Mszy o g. 11,00  uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi przedstawili okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne.

15.10.2022r. – odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Wspólnot Różańcowych do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Z naszej parafii na to spotkanie Wspólnot Różańcowych  udało się 20 osób.

09.10.2022r. – w czasie Mszy św. o g. 11,00 w kościele w Nowej Wsi, po okresie kandydatury,   do grona ministrantów zostali w sposób uroczysty włączeni: Tobiasz i Wojtek Kocik.

06.10.2022r. – odbyła się parafialna pielgrzymka na Jasną Górę, w której uczestniczyło 57 osób.

05.10.2022r. – gościliśmy w naszej parafii ks. Prałata Józefa Niżnika – Kustosza Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w  Strachocinie, świadka objawień św. Andrzeja Boboli. Ks. Józef odprawił Mszę św. w intencji całej naszej Parafii,  podzielił się z nami świadectwem spotkania ze świętym, mówił o rozwijającym się kulcie św. Andrzeja Boboli i ukazał nam, że święty Andrzej jest niezłomnym Patronem Polski, obrońcą naszych granic i orędownikiem Pokoju.

19.09.2022r. – w kościele parafialnym została odprawiona Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z okazji święta ich Patrona św. Stanisława Kostki. Po Mszy św. dzieci spotkały się w Domu Katechetycznym na wspólnej zabawie.

18.09.2022r. – w kościele filialnym w Koźmińcu przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Podwyższenia Krzyża świętego. Sumę odpustową odprawił i kazania na wszystkich Mszach niedzielnych wygłosił Redemptorysta z Barda  – o. Piotr Andrukiewicz.

17.09.2022r. – w Kaliszu odbyło się Diecezjalne Święto Ministranta. Z naszej parafii w tym wydarzeniu uczestniczyli tylko dwaj ministranci z Koźmińca.

10.09.2022r. – w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu srebrni i złoci jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie i zawierzyli siebie opiece św. Rodziny. Z naszej parafii w tej Pielgrzymce Jubilatów uczestniczyły dwa małżeństwa świętujące w tym roku Złote Gody.

10.09.2022r. –  w Sanktuarium w Lutyni odbędzie się Rejonowy Dzień Skupienia dla Wspólnot Żywego Różańca. Z naszej parafii w tym spotkaniu uczestniczyło 39 osób.

01.09.2022r. – w obu naszych kościołach zostały odprawione Msze św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego, w czasie których

27.08.2022r. – w nocy spłonął w Koźmińcu dom p. Nitarskich. W pożarze zginął śp. Kazimierz. Na pomoc pogorzelcom zebraliśmy 9 798,50zł.  Serdeczne Bóg zapłać za te ofiary.     

21.08.2022r. – w obu naszych kościołach zostały odprawione Msze dziękczynne za tegoroczne plony.

23-24.07.2022r. – po Mszach św. odbył się obrzęd błogosławieństwa pojazdów samochodowych. Ofiary składane z tej okazji przeznaczane są na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Na ten cel zebraliśmy 1 877,50zł. Serdeczne Bóg zapłać.

07.07.2022r. – 20 osób z naszej parafii udało się do Narodowego Sanktuarium św. Józefa na modlitwę w intencji rodzin i w obronie życia.

07.07.2022r. – odbyła się tradycyjna pielgrzymka do – Sanktuarium Matki Bożej Lekarki Chorych w Lutyni. Msza w Lutyni była odprawiona o g. 9,oo.

24 czerwca 2022r. – w czasie Mszy Świętych, w obu naszych kościołach, dziękowaliśmy Panu Bogu za trud całorocznej pracy uczniów, nauczycieli, katechetów i wychowawców i prosić o Bożą opiekę na czas wakacji.

16 czerwca 2022r. – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii, prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu w czasie Mszy świętych i procesji do czterech ołtarzy, które odbyły się w Nowej Wsi i w Koźmińcu. Przez cały Tydzień Eucharystyczny Parafianie (dosyć licznie) gromadzili się w obu kościołach na codziennych Mszach świętych i procesjach Eucharystycznych.

13 czerwca 2022r. – przypadł kolejny Dzień Fatimski. „Różaniec – szkołą medytacji” – to temat kazania w czasie Eucharystii, a po niej odbyła się procesja różańcowa wokół kościoła z figurą MB Fatimskiej i z zapalonymi świecami.

8 czerwca 2022r. – w naszej parafii odbyła się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach wieczystej Adoracji w naszej diecezji.

1 czerwca 2022r. – z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Dziecka w kościele parafialnym odprawiona została Msza św., w czasie której modliliśmy się za wszystkie dzieci, aby wzrastały w łasce Bożej, mądrości i były otaczane miłością i troską przez swoich rodziców. Po Mszy każde z obecnych dzieci otrzymało od ks. Proboszcza słodki upominek.

W maju, podobnie jak w ubiegłych latach, oprócz tradycyjnych nabożeństw majowych odprawianych w kościele, Parafianie gromadzili się na modlitwie przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych – przy każdym z nich jedno nabożeństwo poprowadził ks. Proboszcz.

13 maja 2022r. – przeżywaliśmy Dzień Fatimski. Po raz pierwszy w historii naszej parafii w ramach obchodów Dnia Fatimskiego odbyła się procesja różańcowa – po raz pierwszy w Dniu Fatimskim w historii naszej parafii z feretronem MB Fatimskiej.

3 maja 2022r. – przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci NMP Królowej Korony Polskiej. Obchody odpustu tradycyjne rozpoczęliśmy w Wigilię Uroczystości Mszą św. sprawowaną na Cmentarzu w intencji wszystkich Zmarłych Parafian. Sumę odpustową z procesją eucharystyczną celebrował i kazania na wszystkich Mszach wygłosił o. Marek Kowalik, werbista z Górnej Grupy, a wcześnie wieloletni misjonarz Ghanie.

27.04.2022r. – jako wyraz wdzięczności za łaskę Pierwszej Komunii Świętej odbyła się pielgrzymka do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

24.04.2022r. – tradycyjne już w naszej parafii, w Święto Miłosierdzia Bożego, po południu zostało odprawione nabożeństwo Drogi Światła i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

24.04.2022r. – do I Komunii świętej Przystąpiło w naszej parafii 18 dzieci. Rodzice w darze ołtarza ufundowali do obu kościołów figury św. Józefa.

15/16.04.2022r. – ramach obchodów Triduum Paschalnego, w obu naszych kościołach, odbyła się całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.

W Wielkim Poście – rozprowadzaliśmy w naszej parafii: baranki do święconki z białej czekolady, paschaliki na stół Wielkanocny oraz serwetki do koszyczka ze święconką lub na stół wielkanocny. Dochód ze sprzedaży tych rzeczy został przeznaczony na pomoc najuboższym.

W ramach pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy, została przeprowadzona w naszej parafii, przez panie z Parafialnego Koła Caritas, zbiórka środków czystości i opatrunkowych oraz żywności. Dary te, o wartości około 6 500zł. zostały dostarczone do Ośrodka Caritas w Dobieszczyźnie 29.03.2022r.

26.03. – 30.03.2022r. – przeżywaliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne, które poprowadził o. Joel Kokott – franciszkanin z Wejherowa. W niedzielny wieczór (17.03.), po dwuletniej przerwie spowodowanej ograniczeniami sanitarnymi związanymi z pandemią, odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Nowej Wsi.

25.03.2022r. – w łączności z Ojcem Świętym i całym Kościołem, w czasie Mszy św. sprawowanej o nawrócenie Rosji i o ustanie wojny na Ukrainie, dokonaliśmy Aktu Zawierzenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy świętej odbyła się całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji ustania wojny i pokoju na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie i w naszej Ojczyźnie.

25.03.2022r. – po raz 16 nasza parafia włączyła się w dzieło ochrony ludzkiego życia. W tym roku Duchową Adopcję Dziecka Poczętego podjęło 24 naszych parafian.

21-23.03.2022r. – uczniowie szkół podstawowych naszej parafii uczestniczyli w Rekolekcjach Szkolnych, które poprowadził o. Emmanuel Noufe ze Zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki.

26/27 luty 2022r. – w Niepokalanowie i w wielu parafiach w Polsce odbyła się „Noc Walki o Boże Błogosławieństwo dla Polski”. Nasza parafia włączyła się w tę modlitwę. W sobotę o g. 22,oo została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny a po niej odbyła się całonocna (do g. 8,oo) Adoracja Najświętszego Sakramentu. Cieszy fakt, że we Mszy św. i Adoracji uczestniczyło sporo osób, także spoza naszej parafii.

02.03. – 16.04.2022r. – Podobnie, jak w ubiegłym roku podjęliśmy w Wielkim Poście Post Parafialny polegający na tym, że każdego dnia (z wyjątkiem niedziel i uroczystości) przynajmniej jedna osoba w parafii pościła w intencji: „O powrót wszystkich Parafian (dzieci, młodzieży i dorosłych) do pełni życia sakramentalnego oraz o pokój i zgodę na świecie, na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach”.

04.02.2022r. – W I Piątek Miesiąca dzieciom przygotowującym się do I Komunii świętej zostały poświęcone i wręczone modlitewniki.

23.01.2022r. – odbył się V Parafialny Festiwal Kolęd i Pastorałek.

01.01.2022r. – rozpoczęliśmy Nowy Rok upraszając Bożą Opatrzność przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki Maryi o dar pokoju w świecie i w naszych sercach.

.